jongen-de-weg-kwijt

jouw doel, onze visie

jongen-uitzicht-over-stad

Zorgplan op maat

To Be Coaching 24/7 bereikbaar

jouw hulpvraag staat centraal

bespreken jouw toekomstplannen

To Be Coaching biedt ambulante begeleiding en coaching aan jongeren en volwassenen

Jouw doel, onze visie. Dat is waar we voor gaan! To Be Coaching wil jongeren en volwassenen inspireren en stimuleren om haar doelstellingen te behalen.

De jongeren en volwassenen hebben te maken met uiteenlopende problemen op vele leefgebieden. Uit ervaring weten wij dat het lastig kan zijn om alles in goede banen te leiden. To Be Coaching kan u hierbij helpen! Wij bieden een zorgplan dat afgestemd is op de hulpvraag en behoefte van de desbetreffende persoon.

Naast de hulpvraag en behoefte staat ook het vergroten van de zelfredzaamheid en het volwaardig kunnen deelnemen aan de samenleving centraal. Om de doelstellingen goed te kunnen coördineren maakt To Be Coaching gebruik van haar netwerk binnen gemeentes, instanties en personen die belangrijk zijn voor de desbetreffende persoon.

Begeleiding

De hulpvraag en behoefte kunnen variëren in ernst en over allerlei onderwerpen gaan. To Be Coaching begeleidt moeilijk opvoedbare jongeren of volwassenen met een gedragsprobleem. To Be Coaching heeft een voorziening waarbij 24/7 een achterwacht of begeleider bereikbaar is.
Lees meer…

dagbesteding

Voor de jongeren en volwassenen wordt een passende dagbesteding gezocht. Dit kunnen aparte en gezamenlijke activiteiten zijn. De activiteiten worden niet alleen vóór de jongeren en volwassenen, maar ook mét de jongeren en volwassenen georganiseerd.
Lees meer…

sport

Sportieve activiteiten vormen een belangrijk onderdeel bij To Be Coaching. Wij bieden eenmalige en wekelijks terugkerende activiteiten, bijvoorbeeld fitness, crosstraining en hardlopen. Onze visie is dat sport tot de basis behoefte hoort van een goed gestructureerde levensstijl.
Lees meer…

© Copyright - To Be Coaching 2015